RadioPLC, med radio- och trådstyrning, buss & nät

En datorundercentral/PLC som kan radiostyras, trådstyras, kopplas ihop gruppvis med entråds fältbuss,
kopplas ihop över långa avstånd med radiokommunikation eller tvåtråds isolerat nät. Kan programmeras
fritt i högnivåspråk. Liten och billig. Löser dina problem, ger dig nya möjligheter...


Möjligheter för dig med RadioPLC som komponent eller för bygge av system;

En RadioPLC kan till låg kostnad användas för process-, styr-, regler-, larm- eller övervakningsuppgifter.
Den kan styras via radio eller förmedla sig via radio, beroende på intern bestyckning.
En kombination av radiostyrning och mycket kraftfull PLC eller fristående PLC.

RadioPLC kan styras av flera sändare och även trådbundna handkontroller.
Man kan koppla ihop flera RadioPLC, för samarbete, med en entråds fältbuss.
Radiosändare och trådanslutna handkontroller kan samstyra flera RadioPLC via bussen.

Enstaka eller grupper av RadioPLC kan kopplas ihop med ett vidsträckt galvaniskt isolerat nät.
Nätverket behöver inte vara strikt hierarkiskt, flera RadioPLC i en bussgrupp kan vara anslutna.

På fronten finns 3,5 mm:s anslutningsjack på RadioPLC för PocketPC eller laptop.
Enheten kan konfigureras, servas, styras eller tömmas på data, beroende på programmering, via jacket.

Via jacket kan samtliga RadioPLC på nätet nås, samt beroende på programmering, även underenheter.
Ett nät kan ha en PocketPC som OPC-server , nätet kan helt standardiserat ingå i ett stort system.

Home